برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون قیر در سال 1397

اعضاء محترم کمیسیون قیر
با سلام؛
به پیوست برنامه زمانبندی جلسههای کمیسیون قیر در سال 1397 ارسال میگردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسهها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۷