برگزاری جلسه با حضور شرکت های فعال بخش خصوصی در تجارت با کشور آذربایجان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6220/17/ص مورخ 97/06/06 مدیر محترم امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فعال بخش خصوصی در تجارت خارجی با کشور آذربایجان (در روز چهارشنبه مورخ 97/06/14 رأس ساعت 10:00 صبح در محل طبقه ششم ساختمان قدیم اتاق بازرگانی ایران)جهت آگاهی ارسال می‌گردد. از اعضاء علاقه‌مند درخواست می‌شود، به‌منظور انجام هماهنگی‌های لازم، مراتب آمادگی خود را جهت شرکت در این جلسه به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۵۱