برگزاری نمایشگاه صنعت و موتورشو باکو و چهارمین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6382/43/ص مورخ 97/06/11 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "نمایشگاه صنعت و موتور شو باکو _ جمهوری آذربایجان" (11 الی 13 مهرماه) و "چهارمین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان" (13 الی 15 آذرماه) جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۲۱