اطلاع رسانی سفر یک هیات تجاری از شرکت سرمایه گذاری luxury به ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 26775/430/97 مورخ 97/06/10 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اطلاعات واصله از سفارت ایران در نامیبیا در خصوص سفر یک هیئت تجاری از شرکت سرمایه گذاری luxury به ایران جهت استحضار ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۲۷