دوره اصول مقررات صادرات و واردات (ثبت سامانه جامع) اتاق بازرگانی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ 97/06/11 در خصوص برگزاری "دوره اصول مقررات صادرات و واردات (ثبت سامانه جامع)" از تاریخ 19 شهریورماه 1397 جهت استحضار و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۴