میز گرد راهکارهای صادرات به شرق آفریقا به محوریت کشور کنیا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 309/6/الف مورخ 97/06/12 موسسه آتیه داران روماک در خصوص برگزاری "میز گرد راهکارهای صادرات به شرق آفریقا به محوریت کشور کنیا" در تاریخ 19 لغایت 21 شهریورماه 1397 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴