سمینار مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1/9196/ICC مورخ 97/06/05 دبیرخانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص برگزاری سمیناری تحت عنوان "مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی" در تاریخ 17 و 18 مهرماه 1397 ساعت 8:30 الی 12:30 جهت استحضار و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵