نحوه پذیرش اعتراض به نتایج اعلامی کارگروه فنی تعیین ماهیت


خیلی مهم


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 802541/97/229 مورخ 97/07/07 مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص "نحوه پذیرش اعتراض به نتایج اعلامی کارگروه فنی تعیین ماهیت" جهت استحضار ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴