مصوبه واگذاری سهام شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن-تراورس و سهام شرکت پتروشیمی بیستون

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6977/43/ص مورخ 97/06/26 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص مصوبه و قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن-تراورس و سهام شرکت پتروشیمی بیستون جهت استحضار ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۸