متن چاپ شده اتحادیه در صفحه اقتصادی روزنامه ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر روزنامه ایران در خصوص متن چاپ شده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در صفحه اقتصادی روزنامه مذکور با موضوع خطر ورشکستگی واحدهای صادراتی نفت و پتروشیمی جهت استحضار ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷