معرفی کتاب "اصول تأمین مالی تجاری"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9255/ICC مورخ 97/07/07 نائب رئیس و دبیر کل محترم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص معرفی کتاب "اصول تأمین مالی تجاری" به منظور چگونگی مبارزه با جنایات مالی جهت استحضار و بهره وری لازم ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۸