درخواست اعلام اقدامات انجام‌گرفته جهت شرکت در فرایند صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397

خیلی مهم و فوری

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
با عنایت به برگزاری مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397، از آن دسته اعضایی که در این خصوص اقدام نموده و مدارک و مستندات خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کرده‌اند، درخواست می‌شود تا شرحی از اقداماتی را که تاکنون در این زمینه انجام داده‌اند، جهت بررسی و هماهنگی با آن سازمان به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایند.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹