دوره آموزشی "تسهیل گری و مدیریت موثر جلسات در تشکل ها"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 7750/43/ص مورخ 97/07/16 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره آموزشی "تسهیل گری و مدیریت موثر جلسات در تشکل ها" در تاریخ 21 و 28 مهرماه 1397 جهت استحضار و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱