تشکیل کمیته مشترک ایران - لهستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 7733/43/ص مورخ 97/07/16 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر "تشکیل کمیته مشترک ایران و لهستان" جهت آگاهی و هرگونه بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵