اعلام فهرست تشکل های فعال کشور فدراسیون روسیه و اتریش

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 7741/43/ص مورخ 97/07/16 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اعلام فهرست تشکل های فعال دو کشور فدراسیون روسیه و اتریش جهت استحضار و بهره وری ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵