عرضه بنگاه های قابل واگذاری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 7735/43/ص مورخ 97/07/16 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص عرضه بنگاه های قابل واگذاری جهت استحضار ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷