دعوتنامه همایش هیئت تجاری و اقتصادی کشور سوریه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11119/97/الف ت مورخ 97/07/17 معاونت محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر دعوتنامه همایش هیئت تجاری و اقتصادی کشور سوریه در (روز شنبه مورخ 28/07/97 ساعت 10 صبح) جهت استحضار ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۷