قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتهی به یکشنبه 29 مهرماه 97 بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما 86866 ریال اعلام شد.
قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما (sanarate.ir) محاسبه و اعلام گردید.
فهرست قیمت های پایه را می توانید در فایل زیر مشاهده کنید؛
۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۳