بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص نرخ تسعیر ارز

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 99965/ت 55872 ه مورخ 97/07/29 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص بخشنامه نرخ تسعیر ارز جهت استحضار ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰