طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 8263/43/ص مورخ 97/07/28 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات" جهت استحضار و اعلام نظر ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸