دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 267/970/980 مورخ 97/07/30 رئیس محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص "دایرکتوری شرکت های صادرکننده ایران به افغانستان" جهت آگاهی و هرگونه بهره وری لازم جهت استحضار ارسال می گردد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۴۰