مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (ممنوعیت حسابرسی 10 ساله سازمان تامین اجتماعی)

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 8836/43/ص مورخ 97/08/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ممنوعیت حسابرسی 10 ساله سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۲۷