برگزاری کنفرانس داوری بین المللی بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9308/ICC مورخ 97/08/09 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص برگزاری کنفرانس داوری بین المللی: بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده در روز دوشنبه مورخ 05/09/97 از ساعت 9 الی 17 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۴۰