اعلام تخفیف اعضاء اتاق تهران جهت حضور در همایش نقش فناوری در افق 1404

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12759/97/الف ت مورخ 97/08/13 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر اعلام تخفیف اعضاء اتاق جهت حضور در "اولین همایش بین المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران" جهت آگاهی و هرگونه بهره وری لازم ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۳۰