رشد قیمت متانول تا ٥ هزار تومان در بازار ایران

قیمت متانول پتروشیمی شیراز در هفته جاری و در بازار ایران با افزایش 5 هزار تومان در هر کیلو گزارش شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، همچنین قیمت زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام هم در بازار ایران حدودا 9هزارو 600تومان تا 1050 تومان و قیمت اورتوزایلین نیز 9800 تومان پیشنهاد شده است.

در همین حال قیمت حواله زایلین مخطوط 9هزار و 400 تومان، حواله اورتوزایلین هم 9هزار و 400 تومان و حواله متانول شیراز هم 4 هزار و 400 تومان در هر کیلو عنوان می شود.

این در حالی است که با توجه با افزایش قیمت پایه محصولات شیمیایی تقاضا برای آن کاهش پیدا کرده و در نتیجه رکود در بازار بالا رفته است.

همچنین عرضه محصول زایلین مخلوط پتروشیمی بندر امام در دوهفته گذشته به دلایل نامعلوم حدود 800 تن بوده است و در دوهفته قبل از آن هیچ عرضه ای در بورس کالا نداشته که باعث شده رقابت بر این محصول افزایش یابدگفتنی است برخی از فعالان بازار می گویند این پتروشیمی در اورهال به سر می برده است.
۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۱۵
پتروتحلیل |