محاسبه نرخ ریالی ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه (نیما)

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 979073/97/265 مورخ 97/08/13 سرپرست محترم معاون فنی و امور گمرکی در خصوص محاسبه نرخ ریالی ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه (نیما) جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۲۱