اعلام آمادگی همکاری شرکت روسی تولید کننده افزودنی های پایدار کننده هریزوپرو جهت احداث جاده ها

تاریخ: 30/08/1397
شماره: 19948/1397
پیوست: دارد

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 40625/430/97 مورخ 97/08/29 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در خصوص اعلام آمادگی شرکت روسی تولید کننده افزودنی های پایدار کننده هریزوپرو جهت احداث جاده ها برای همکاری با شرکت های ایرانی جهت استحضار و اعلام نظر ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۲۱
اعلام آمادگی همکاری شرکت روسی تولید کننده افزودنی های پایدار کننده هریزوپرو جهت احداث جاده ها |