اعلام نظر و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص شرایط ورود یا صدور کالا و تغییرات تعرفه ای

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9821/43/ص مورخ 97/08/28 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص شرایط ورود یا صدور کالا و تغییرات تعرفه ای جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷