اطلاعات کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9845/43/ص مورخ 97/08/28 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "اطلاعات کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ" جهت استحضار و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸