فهرست گمرکات تخصصی به تفکیک محصولات در رویه صادرات

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست فهرست گمرکات تخصصی به تفکیک محصولات در رویه صادرات جهت استحضار ارسال می گردد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۹