ابلاغ نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست ابلاغ "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور" جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۴