برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2018

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14172/97/الف ت مورخ 97/09/07 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص "برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2018" در تاریخ 22 لغایت 25 آذرماه 1397 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۲۴