تغییر قیمت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در سامانه نیما/ بانک مرکزی موافق است؟

تغییر قیمت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در سامانه نیما/ بانک مرکزی موافق است؟
رایزنی ها برای تغییر قیمت ارز فروش حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما ادامه دارد و قطعا این موضوع حل خواهد شد.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با «پتروتحلیل» با بیان این مطلب گفت: احتمال زیاد قیمت ارز حاصل از فروش صادرات شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما به میانگین قیمت تغییر یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ارز خوراک پتروشیمی ها بیش از 8 هزارتومان است، گفت: در همین حال نرخ ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما حدودا 7 هزار و 800 تومان است و نیاز به اصلاح سازی این قیمت وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به رایزنی ها به احتمال زیاد قیمت ارز حاصل از فروش شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما به قیمت میانگین در این سامانه تغییر یابد.

به گفته وی نیاز است که قیمت ارز تمامی صادرکنندگان برای عرضه در سامانه نیما یکسان شده و بین آنها وحدت رویه ایجاد شود، گفته می شود رییس کل بانک مرکزی نیز با وحدت رویه بین قیمت حاصل از صادرات شرکت های مختلف در سامانه نیما موافق است.
۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۲۵