فراخوان سمینار چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2/9312/ICC مورخ 97/08/27 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص برگزاری سمینار "چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات" در روز چهارشنبه مورخ 97/09/28  ساعت 8:30 الی 12:30 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۲۳