ضرورت تهیه نرم‎افزارهای کاربردی در بخش کالای شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، تهیه نرم‎افزارهای کاربردی را در بخش کالای این شرکت ضروری خواند و گفت: مولفه‎های کنترل، نظارت و مصرف بهنگام در بخش تدارکات و امور کالا باید سرلوحه امور باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، سیدعبدالله موسوی در بازدید از مجموعه انبارهای کالاهای مصرفی و سرمایه‎ای این شرکت افزود: در این زمینه به‎روزرسانی، طراحی و تهیه نرم‎افزارهای کاربردی مورد تاکید است. با به‌کارگیری نرم‎افزار باید به سمتی رفت که سلایق سازمانی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی حفاری بر مبنای اصول کنترل، نظارت، پایش و بهره‎دهی درست باشد.

موسوی گفت: اجرای دقیق مقررات و شرح وظایف می‎تواند ایجاد ظرفیت کند، به‌طوری که همه ظرفیت‎ها در آن لحاظ شده باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران افزود: انضباط و رعایت اصول و مقررات سبب احساس مسئولیت در همه فعالیت‎های شرکت می‌شود و در بهبود کیفیت کارها اثرگذار خواهد بود و باید در سازمان نهادینه شود.

وی با بیان این‎که کیفیت یک اصل است، اظهار کرد: توجه ویژه به کیفیت کالا و خدمات همسو با کمیت آن به افزایش راندمان می‌انجامد و اصلاح رفتار سازمان و انضباط در کار، عامل رضایتمندی کارکنان می‎شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران، مدیریت تدارکات و امور کالا را یکی از مدیریت‎های مهم سازمان عنوان کرد و بر پایش فعالیت‎های آن برای استفاده بهینه از ظرفیت‎ها و پاسخگویی به موقع به نیازهای عملیاتی تاکید کرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۳
شانا |