فعالیت مجدد در جهت حمل کالا از بنادر ایران به بندر صحار عمان و بالعکس

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 10365/43/ص مورخ 97/09/13 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مجدد در جهت حمل کالا از بنادر ایران به بندر صحار عمان و بالعکس جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸