عرضه بنگاه های قابل واگذاری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11192/43/ص مورخ 97/10/01 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به نامه سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبه "عرضه بنگاه های قابل واگذاری" جهت استحضار ارسال می گردد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴