اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 130722/ت 55743 ه مورخ 97/10/04 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص "اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات" جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱