برگزاری کنفرانس بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11419/43/ص مورخ 97/10/05 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "کنفرانس بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران" در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه 1397 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۰۸