اجرای طرح ناظران افتخاری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 47193/430/97 مورخ 97/10/09 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی در خصوص "اجرای طرح ناظران افتخاری" جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۱۰