اعزام هیئت تجاری- صنعتی اتاق مشترک ایران و هند به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران و وزیر محترم امور خارجه به کشور هند

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 11534/43/ص مورخ 97/10/08 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعزام هیئت تجاری- صنعتی با همکاری اتاق مشترک ایران و هند به سرپرستی ریاست محترم آن اتاق و در معیت وزیر محترم امور خارجه به کشور هند (در تاریخ 17 لغایت 20 دی ماه 1397) جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۲۹