چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین، صنایع و تجهیزات وابسته

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 479-97 مورخ 97/10/04 دبیر محترم برگزاری نمایشگاه ایران لجستیک 2019 مبنی بر دعوتنامه "چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین، صنایع و تجهیزات وابسته" در تاریخ 13 لغایت 16 بهمن ماه 1397 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴