شرایط سپرده گذاری از صندوق توسعه ملی جهت صدور ضمانتنامه ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 16492/97/الف ت مورخ 97/10/09 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص شرایط سپرده گذاری از صندوق توسعه ملی جهت صدور ضمانتنامه ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۱۷