اولین نشست تجاری و اقتصادی ایران، قطر، عمان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1090/ر/97 مورخ 97/10/11 مدیرعامل محترم گروه فراز در خصوص برگزاری "اولین نشست تجاری و اقتصادی ایران، قطر و عمان" در خردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵