انتصاب مدیران عامل پتروشیمی خوزستان و بوعلی سینا

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در احکام جداگانه ای رضا صالح احمدی را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی خوزستان و سید محمد احمدزاده را به سمت مدیر عامل پتروشیمی بوعلی سینا منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل هلدینگ خلیج فارس در بخشی از احکام این انتصابات از سوی جعفر ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس آمده است:

انتظار می رود با تکیه بر خداوند متعال و استفاده از تجربیات خود وبکارگیری همکاران متعهد و کاردان و با استفاده از کلیه امکانات درون و برون شرکتی و برقراری ارتباط موثر با ذی نفعان محترم در جهت رفع موانع و مشکلات موجود،ایجاد محیطی پرنشاط و ارتقای شاخص های منابع انسانی ،فرایندی مالی وسودآوری آن مجموعه همت گمارید .

اطمینان دارم کارکنان متخصص و دلسوز ونیز اعضای هیات مدیره ومدیران آن شرکت یاریگر جنابعالی در انجام وظایف محوله خواهند بود.
۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲
نیپنا |