ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 267061/60 مورخ 97/10/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران منضم به نامه بانک مرکزی در خصوص "رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۱