تقویت تولید ملی با توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

تقویت تولید ملی با توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی می تواند منجر به تقویت تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور شود.
عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپناگفت: سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی افزون بر اینکه مانع خام‌فروشی می‌شود، با توجه به قابلیت های آن می تواند منجر به توسعه و راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات نهایی شود.

وی افزود: یکی از مبانی اساسی توسعه کشور در شرایط کنونی ساخت و تکمیل طرح های پتروشیمی است که تولیدی شدن آن ها علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع پایین دستی را برای تقویت تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

اکبریان با بیان این که پتروشیمی پیشرفت‌های بزرگی طی چند سال اخیر کسب کرده است، تصریح کرد: برای توسعه این صنعت باید حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش مورد توجه ویژه قرار گرفته و کلیه حلقه‌های این زنجیره مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر حمایت مجلس از توسعه صنعت پتروشیمی عنوان کرد: روند رو به رشد صنعت پتروشیمی ایران، نشان می‌دهد این صنعت می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی ایفا کند. مسیر پیشرفت و توسعه صنعت پتروشیمی هیچگاه و حتی با تحریم نیز متوقف نخواهد شد.

وی ادامه داد: از جمله مزیت‌های بخش پتروشیمی کشور دسترسی به منابع گازی است، با این وجود عمده گاز مصرفی ما صرف نیروگاه‌های تولید برق و مصرف خانگی می‌شود، از این رو با اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور می‌توان کارخانه‌های بیشتری ساخت و به ‌دنبال آن به اشتغالزایی بسیاری دست یافت.
۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۲۸