ابطال تصویب نامه هیئت محترم وزیران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12564/43/ص مورخ 97/11/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ابطال تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص تعیین دریافت 2 درصد کمتر از سود بازرگانی تعیین شده توسط سازمان های مناطق آزاد در مورد ورود کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷