اجرای طرح شامخ (شاخص مدیران خرید -PMI ) در بخش صنعت کشور

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12569/43/ص مورخ 97/11/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اجرای "طرح شامخ (شاخص مدیران خرید -PMI ) در بخش صنعت کشور" جهت استحضار ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸