سامانه صدور روادید الکترونیک تانزانیا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12556/43/ص مورخ 97/11/02 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص سامانه صدور روادید الکترونیک تانزانیا جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵